Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, адрес и имейл адрес се обработват от Евролукс-99 ЕООД за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на Евролукс-99 ЕООД.  Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и Евролукс-99 ЕООД, а именно : 1) 5 години  или  2) предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България, ако е по-дълъг от 5 години.

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя на настоящия адрес, секция Упражни правата си!, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.